Tag: RIPE

IANA dne 3.2.2011 přidělila posledních 5 bloků IPv4 regionálním registrům. Každý dostal dle předchozího plánu přidělen jeden blok /8. Tím je IANA definitivně vyčerpaná. Předpokládá se, že v některých regionálních registrech dojdou IPv4 adresy ještě v průběhu tohoto roku.

Tags: , , ,

IPv4 je tu s námi už hezkých pár let a nyní nás čeká první velký zlom – během několika dnů IANA rozdělí poslední bloky IPv4 adres regionálním registrům. Pak dostane každý register ještě po jednom /8 bloku, který však už bude přidělován pouze pro potřeby přechodu na IPv6.

Otázkou je, jak se k přechodu na IPv6 postaví firmy, které z historických důvodů maji IPv4 dostatek. Když jste před 10 lety požádali o blok IP adres, bylo možné i jako nový člen RIPE získat blok /18 ( tedy cca 16tis. IP adres ). Pár let zpět už byl problém získat jako nováček blok  /21 ( tedy 8x méně ! ). Toto nekonzistentní jednání při přidělování adres ale způsobuje jak technické ( full bgp tabulka má nyní cca 340tis záznamů a neuvěřitelně rychle se zvětšuje ), tak obchodní problémy. Lze s jistotou tvrdit, že čím dříve nějaký ISP vznikl, tím později mu dojdou IPv4 adresy a nováčci jsou výrazně znevýhodněni. Až v regionálních registrech dojdou IPv4 adresy, nastane období, kdy stávající ISP budou čerpat ze svých alokovaných bloků. Jsou jistě firmy, kterým zásoba vydrží  ještě mnoho let. Pro firmy vzniklé v době, kdy IPv4 dojdou však nastanou velmi smutné časy – od registru dostanou jen blok IPv6, které jim budou ještě několik let k ničemu, protože o IPv6 only služby pochopitelně nebude ještě dlouho zájem – obecně se předpokládá, že dalších několik dlouhých let nás čeká složité období dual stacku, kdy IPv4 a IPv6 budou fungovat vedle sebe. Doba kdy budeme moci IPv4 definitivně opustit je zřejmě ještě hodně daleko. Dovolím si tvrdit, že se jedná o tak velký zásah do podnikání, že dříve nebo později budou státy muset legislativně celkový přechod na IPv6 urychlit.

 

Tags: , , , ,
Back to top